Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE VR S.A.

Zarząd Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402 KSH, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...