Blog

Newsletter Ultimate VR #1 2022
Zarząd Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402 KSH, na dzień 13 lipca 2023 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy...
Zarząd Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402 KSH, na dzień 13 luty 2023 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy...
Zarząd Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402 KSH, na dzień 14 grudnia 2022 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy...
Zarząd Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402 KSH, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga...
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...