Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE VR S.A.

Zarząd Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402 KSH, na dzień 13 luty 2023 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...